OM

Lektor i it og læring ved forskningsprogrammet Dagtilbud og Skole, UC Syd.  Ph.d.-stipendiat på Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet (SDU).  Uddannet lærer (2003) samt MA i IKT & Læring (2009).

I mit professionelle virke er jeg særligt optaget af to brede didaktiske områder:

Et centralt og vedvarende mål for uddannelser er, at skabe betingelser for udvikling og læring, der er brugbar ud over de undervisningssituationer, hvori læringen fidner sted.  Jeg er særligt optaget af deltagelsescentrerede og projektorienterede tilgange til undervisning og hvorldes disse kan facilitere læring på tværs af praksisser.  Som del af mit ph.d.-stipendiat forsker jeg i, hvordan viden og deltagelse transformeres på tværs af professionsuddannelse og -praksis, når lærerstuderendes undervisning knyttes tæt til praksis.

Teknologier er ikke neutrale. Når undervisere på professionsuddannelser og lærere i grundskolen inddrager forskellige teknologier (analoge som digitale), tilføres der både muligheder og begrænsninger til undervisningssituationer. Undervisnings- og læreprocesser er derfor komplekse og betinger nøje almen- og fagdidaktiske ovevejelser, således at undervisning i og med teknologier får værdi ud over aktiviteten i sig selv. Jeg er særligt optaget af at udvikle og undersøge didaktiske designløsninger, der på én gang tager højde for teknologiernes potentialer og hvilke implikationer de medfører i forhold didaktikken.

Jeg er overbevist om, at den vigtigste komponent for god og professionel undervisning er didaktisk fantasi.