PH.D

DIDAKTISK DESIGN FOR TRANSFORMATIONER AF FAGLIG VIDEN. EN UNDERSØGELSE AF LÆRERSTUDERENDES TRANSFORMATIONER AF VIDEN MELLEM PROFESSIONSUDDANNELSE OG -PRAKSIS

Status: Igangværende
Periode: 01/02/2016 → 31/01/2019
Emneord: Situeret viden, Didaktisk design, Transfer, Professionsdidaktik, Danskfaget, Læreruddannelse, Grænsekrydsning, Mediering.

Projektet undersøger, hvorledes forskellige praksisser stiller forskellige situationelle betingelser  til lærerstuderende på forskellige kontekstuelle niveauer. Envidere undersøges det, hvorledes de imødekommer disse betingelser, når de bevæger sig på tværs af uddannelse og praksis.

Evnen til at kunne handle og deltage hensigtsmæssig tager afsæt i det projektet benævner situeret parathed, der  både indebefatter transfer og transformationer af viden og deltagelsesmøsntre. Det handler bl.a. også om at kunne gennemskue ligheder og forskelle på situationer og hvorledes der kan skabes koblinger mellem dem.

Projektet er gennemført med et metodologisk afæt i Design-Based Research, hvor der i samarbejde med praktikkere er udviklet, afprøvet og evalueret på specifikke designløsninger, der havde til hensig at støtte de studerendes transformationer af viden. Projektets design har afledt to forløb, hvor studerende er blevet observeret, interviewet og hvor der er gennemført en række didaktiske samtaler om deres praksisafprøvninger.

Resultater fra projektet vil blive publiceret i forskningsartikler og lignende bidrag målrettet forskningsfeltet og beslutningstagere samt i forskningsformidlende praksisrettede udgivelser målrettet lærere og læreruddannere.