UDDANNELSER OG EFTERUDDANNELSE

2020:
Ph.d. : “Didaktiske designs for transformation af faglig viden. En undersøgelse af lærerstuderendes transformationer af viden mellem  professionsuddannelse og -praksis. Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet.

2009:
Master Ikt og Læring (MIL) ved Ålborg Universitet.

2003:
Folkeskolelærer med linjefagene: dansk, historie, musik og religion samt bachelorprojekt: Dannelse gennem æstetiske læreprocesser, med særligt henblik på faget musik.

ARBEJDSMÆSSIGE erfaringer

2020 – 2023:
Post doc-projekt: “Designs for learning Computational Thinking with Computational Things i primary school”. Et delprojekt under DFF-projektet “Designing for situated Computational Thinking with computational things”.

SDU/UCSYD.2019:
Lektor i it og læring, forskningsprogrammet Dagtilbud og Skole, UC SYD.

2016-19:
Ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet.

2015:
Ansat som Lektor inden for området  it & læring.

2014:
Ansat som adjunkt ved Videnscenter for Almen Pædagogik og Formidling, Forskning og Udvikling, UC Syddanmark.

2011:
Ansat som adjunkt ved læreruddannelsen, Haderslev, UC Syddanmark

2010:
Kombinationsansat som underviser ved efter- og videreuddannelsen, UC Syddanmark
med hovedansættelse på Sct. Severin Skole, Haderslev.

2009:
Timelærer ved Master i IKT og Læring ved Ålborg universitet.

2003:
Ansat som folkeskolelærer på Sct. Severin Skole, Haderslev.

DELTAGELSE I UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSPROJEKTER

2020 – 2023:  Forsker og udvikler i projektet: Universitetsskolen.  UCSYD. https://universitetsskolen.dk/ 

2020 – 2021: Ekspert og udvikler i projektet: Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og øvrigt pædagogisk personale. Et sektorprojekt mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Danske universiteter og Danske professionshøjskoler. 

2019-2020: Forsker i projektet: Transformation af viden i reciprokke praksistilknytninger. UCSYD. 

2019-21: Faglig reviewer, samt konsulent for ledelse og ressourcepersoner i det nationale forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
https://xn--tekforsget-6cb.dk/om-forsoget/

2016-19:
Designing for for Situated Knowledge in a World of Change. Et forskningsprojektet støttet af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation under ledelse af Prof. Nina Bonderup Dohn.

2014-16:
Flipped Learning i Gymnasieskolerne og på SOSU
http://itcfyn.dk/media/39487/FlippedLearning_endelig-ansoegning.pdf

2014-15:
Udviklingen af det pædagogiske læringscenter i Faaborg-Midtfyn kommune

2014-15:
Kompetenceudvikling af ressourcepersoner i Varde kommune

2013-15:
Demonstrationsskoleprojektet IT i den innovative skole –Mediepatruljen
http://www.mediepatruljen.dk/http://demonstrationsskoler.dk/auuc/it-i-den-innovative-skole/

2013-14:
Projektleder på projektet: Multimodale muligheder – brugerdrevne, digitale og
multimodale læremiddeldesigns på EUD 
(UVM) http://www.euddansk.dk/

2013-14:
Evaluator på udviklingsprojektet Vejledningskultur 2.0http://www.vejledningskultur.dk/

2012-15:
Teaching4Tommorow Videnregion/Wissensregion Syddanmark Schleswig-Holstein:Grænseoverskridende kompetenceudvikling.

2012-13:
Det digitale lærerteam – et udviklingsprojekt med iPads, Sønderskov
Skolen, Sønderborg Kommune

2012-13:
Evaluator på udviklingsprojektet Nye medier- Nye læringsstrategier, http://nmnl.dk

2011-12:
Evaluator på udviklingsprojektet Fremtidens skolebibliotekhttp://www.ftsb.dk/

ANDRE FAGLIGT RELEVANTE AKTIVITETER

2020 – 2021: Medlem af ekspertgruppe i den nationale kapacitetsindsats for teknologiforståelse (KATEFO). Et samarbejde mellem Danske Professionshøjskoler og Danske Universiteter.

2019 – 2020: Medlem af advisoryboard vedr. udvikling digitaliseringsstrategi v. UCSYD

2015 – : Medlem af forskernetværket om pædagogisk it og teknologiforståelse under STIL (Styrelsen for It og Læring)

2014 -15 :
Medlem af undervisningsministerens it-rådgivningsgruppe på folkeskoleområdet,

2014-15:
Medlem af nedsat udvalg for udviklingen af nye PD-moduler til uddannelsen som
læringsvejleder (tidligere skolebibliotekaruddannelsen).

2014-15:
Medlem af følgegruppen under UVM i forhold til udfærdigelsen af vejledningen til
bekendtgørelsen for det pædagogiske læringscenter i folkeskolen

2014 – 15:
Peer-reviewer på LearnTech, Læremiddel.dk

2014 – nu:
Medlem af redaktionsgruppen for Forskningstidsskriftet ”Læring og Medier”, SDU