FORSKNING: SELVSTÆNDIGE UDGIVELSER

Hachmann, R. (2020). Didaktisk Design for transformationer af faglig viden – en undersøgelse af lærerstuderendes transformationer af faglig viden mellem professionsuddannelse og -praksis. SDU.

FORSKNING: BIDRAG TIL BØGER

Dohn, N. B., Markauskaite, L. & Hachmann, R. (2020/). Enhancing Knowledge Transfer. In Handbook of Research on Educational Communications and Technology (5th ed.). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36119-8_5 

Dohn, N.B. & Hachmann, R. (2019). Knowledge transformation across changes in situational demands between education and professional practice. In Dohn, N. B., Hansen, S. B., & Hansen, J. J. (Eds). (2019,). Designing for situated knowledge transformation. Abingdon: Routledge.

Jørnø, R. L. V., & Hachmann, R. (2018). Mediepatruljer: En social teknologi. In J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. Ting Graf, T. Illum Hansen, & C. Krog Skott (Eds.) (2018). Skoleudvikling med IT: Forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (s. 233-254). (Didaktiske studier; Nr. 3), (Forskning i tre demonstrationsskoleforsøg; Nr. 1). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Hachmann, R. & Dohn, N. B. (2018). Participatory skills for learning in a networked world. In Dohn, N. B. (Eds). (2018). Designing for Learning in a Networked World (s. 102-119). London: Routledge.

FORSKNING: ARTIKLER

Hachmann, R., Buus, L. & Godtsk, M. (2016). Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser. Læring og Medier (LOM), 1. [1].

BIDRAG TIL BØGER

Hachmann, R & Holmboe, P. (2016) Professionelle læringsfællesskaber i digitale miljøer. In Albrechtsen, T.R.S. (Eds.), Profesionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden (s. 165-176). Frederikshavn: Dafolo. 

Hachmann, R. (2016). It og læring. I Larsen, S. (Eds.), Pædagogik og lærerfaglighed (s. 277-297). Kbh.: Hans Reitzels Forlag.

Hachmann, R. (2016). I mål med flipped learning. In. Schunk, A (Eds).(2016)., Flip din undervisning: en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning (s. 94-122). Aarhus: Turbine Forlaget.

Holmboe, P & Hachmann, R. (2016). Flipped Learning fra et elevperspektiv: mening og fagligt udbytte. In  Storm, K. &  Lundstrøm, A.M. (Eds) (2016), Alle kan flippe: erfaringer med Flipped Learning på ungdoms- og erhvervsuddannelser (s. 52-63). Kbh.: Lindhardt & Ringhof.

Hachmann, R., & Carlsen, D. (2013). It og udvikling: fagteamets arbejde med it-didaktik. In Engel, C. (Eds.). (2013). It i alle fag Frederikshavn: Dafolo.

BØGER

Hachmann, R. & Holmboe, P. (2014). Flipped Learning: mere end bare video. (2 udg.) Kbh.: PRAXIS.

Hachmann, R. & Holmboe, P. (2015). Flipped Learning: flip med video. Odense: PRAXIS.

Roug-Andersen, Y., Larsen, J., & Hachmann, R. (2009). Sæt skrivespor 2. Dansklærerforeningens Forlag.

Roug-Andersen, Y., Larsen, J., & Hachmann, R. (2009). Sæt skrivespor Lærervejledning. Dansklærerforeningens Forlag.

Roug-Andersen, Y., Larsen, J., & Hachmann, R. (2008). Sæt skrivespor 1. Dansklærerforeningens Forlag.

ARTIKLER

Hachmann, R. (2020). Det pædagogiske læringscenter – et knudepunkt for skolens indre liv. Læringsvejlederen på det pædagogiske læringscenter. Liv I Skolen, 22(2), 10-19.

Hachmann, R. (2016). Læringsvejlederen på det pædagogiske læringscenter. Liv I Skolen18(1), 6-13.

Hachmann, R. (2013). It og skoleudvikling: ledelsens rolle. Skolen i morgen, (5), 5-7.

Hachmann, R. (2012). TALEstrøm: om arbejdet med mundtlige fortællinger i 1. klasse – en beretning fra det virkelige liv. Dansk, (2), 17-19.

Hachmann, R. (2011). Veje til fremtidens skolebibliotek. IT og undervisning, (3), 39-41.

Hachmann, R. (2010). Den interaktive tavle i udskolingen. Dansk, (1), 8-11.

Hachmann, R. (2009). De smarte tavler. Dansk, (1), 28-31.

ANDRE BIDRAG

Hachmann, R., & Denning, R. C. (2014). Multimodale Muligheder. PRAXIS.

Hachmann, R. (2013). Nye medier nye læringsstrategier. Haderslev: UC SYD.